Za daljni razvoj turizma nužno je raditi na prepoznatljivosti Hrvatske kao turističke destinacije te na podizanju kvalitete usluge i razvoju ljudskih resursa.