Iako djelujemo u destinacijama na obali, nerijetko se uključujemo i u zanimljive projekte na kontinentu. Jedan je od takvih i projekt „Kaj je kaj?“ u OŠ Vojnić u Karlovačkoj županiji.