Članstvo KUH-a čini čak 90 % kapaciteta kampova Hrvatske koji aktivno sudjeluju u svim aktivnostima KUH-a kao najjače nacionalne strukovne udruge u kampingu, a s ciljem zastupanja, predstavljanja i zaštite svih članova te promocije kampinga kao načina života.