S ciljem olakšanja interne komunikacije i suradnje zaposlenika, Valamar postepeno uvodi nove kolaboracijske alate namijenjene timovima i njihovom svakodnevnom radu. Za proljeće 2019., u prvom koraku implementacije novih Office 365 alata unutar Valamara, odabrana su tri tima – Sektor ljudskih potencijala, Sektor informatike i kros-funkcionalni tim VALDI (Valamar Digital & Inovation).

Novoodabrani alati iz Microsoft portfelja alata (Office 365 paket) primarno su namijenjeni kreiranju digitalnog timskog radnog mjesta:

 • Microsoft Teams alat služi kreiranju virtualnih personaliziranih timova po sektorima, odjelima, projektima tj. poslovnim temama te nudi:
  • Jednostavnu komunikaciju
  • Centralni repozitorij timskih dokumenata
  • Mogućnost simultanog uređivanja dokumenata od strane više osoba
  • Ugrađene mogućnosti za online pozive i sastanke unutar tima
  • Pristupa ostalim Microsoft alatima kao i vanjskim poslovnim aplikacijama kroz sučelje Teamsa
 • Microsoft Planner alat služi upravljanju zadacima unutar određenog tima kroz:
  • Grupiranje zadataka po cjelinama
  • Dodjeljivanje zadataka odgovornim osobama unutar određenog roka
  • Proširivanje zadataka popratnom dokumentacijom
  • Pregledavanje osnovna analitika zadataka, po odgovornim osobama, roku za izvršenje ili pak grupi zadatka
  • Planner također može služiti kao osobni popis zadataka i aktivnosti svakog pojedinca
 • Microsoft Forms služi kreiranju anketa i obrazaca za prikupljanje povratnih informacija:
  • U formi ankete ili obrasca koji je moguće podijeliti zaposlenicima unutar Valamara kao i vanjskim sudionicima
  • Automatska obrada i uvid u analitiku prikupljenih odgovora
 • Microsoft Flow alat služi automatizaciji tijekova rada u kontekstu automatske provedbe ponavljajućih procesnih aktivnosti ili zadataka

Podršku u implementaciji Microsoft alata Valamaru pruža vanjskog partnera InfoCumulus d.o.o., specijalizirani Microsoft partner koji je svoje znanje i iskustvo stekao u brojnim projektima implementacije i adopcije Microsoft alata u cijeloj regiji.

Microsoft Teams

Služi kreiranju virtualnih personaliziranih timova po sektorima, odjelima, projektima tj. poslovnim temama te nudi:

· Jednostavnu komunikaciju

· Centralni repozitorij timskih dokumenata

· Mogućnost simultanog uređivanja dokumenata od strane više osoba

· Ugrađene mogućnosti za online pozive i sastanke unutar tima

· Pristupa ostalim Microsoft alatima kao i vanjskim poslovnim aplikacijama kroz sučelje Teamsa

Microsoft Planner

Služi upravljanju zadacima unutar određenog tima kroz:

·  Grupiranje zadataka po cjelinama

·  Dodjeljivanje zadataka odgovornim osobama unutar određenog roka

·  Proširivanje zadataka popratnom dokumentacijom

·  Pregledavanje osnovna analitika zadataka, po odgovornim osobama, roku za izvršenje ili pak grupi zadatka

·  Planner također može služiti kao osobni popis zadataka i aktivnosti svakog pojedinca

Microsoft Forms

Služi kreiranju anketa i obrazaca za prikupljanje povratnih informacija:

·   U formi ankete ili obrasca koji je moguće podijeliti zaposlenicima unutar Valamara kao i vanjskim sudionicima

·   Automatska obrada i uvid u analitiku prikupljenih odgovora

Microsoft Flow

Služi automatizaciji tijekova rada u kontekstu automatske provedbe ponavljajućih procesnih aktivnosti ili zadataka