U poslovnom svijetu često se možemo naći u situacijama kad nekome trebamo reći je li posao obavljen prema standardima rada ili možda postoji prostor za poboljšanje.

Takva povratna informacija (feedback) služi nam za učenje i usmjeravanje, kako bismo postali bolji i učinkovitiji u onome što radimo.

Ciljevi godišnjeg razgovora i povratne informacije:

VODITELJ

 • daje svojem zaposleniku povratnu informaciju o kvaliteti njegova rada
 • traži zaposlenika da izrazi (ne)slaganje s danim feedbackom
 • pruža podršku zaposleniku za osobnu i radnu promjenu

ZAPOSLENIK

 • prima povratnu informaciju od svojeg nadređenog o kvaliteti svog rada
 • verbalno izražava (ne)slaganje s primljenim feedbackom
 • preuzima odgovornost za osobnu i radnu promjenu

Ponekad feedback nije lako primiti. Većina će zaposlenika tu informaciju doživjeti kao nešto negativno iako je cilj njome motivirati pojedince i dati im podršku da poboljšaju svoj rad.

Donosimo nekoliko savjeta o tome kako da vaš feedback bude pozitivno prihvaćen, na obostrano zadovoljstvo sudionika u razgovoru.


7 koraka učinkovitog feedbacka

 1. Najaviti zaposleniku termin davanja feedbacka o procjeni učinkovitosti.

 2. Osigurati prostor i vrijeme za neometani individualni razgovor.

 3. Pripremiti ključne argumente za procjenu zaposlenika.

 4. Osigurati pozitivnu i profesionalnu atmosferu i komunikaciju.

 5. Samo opišite i argumentirajte ponašanje u sezoni, nemojte prosuđivati i interpretirati.

 6. Budite specifični i direktni.

 7. Zaključite razgovor podrškom za promjenu.

Važno je prilagoditi komunikaciju i iznijeti povratnu informaciju koja je:

 • specifična
 • konkretna (točno navedite što se dogodilo, konkretno ponašanje, ne općenito)
 • od pomoći zaposlenome
 • sadrži provjeru – je li druga strana razumjela?
 • dvosmjerna – obje strane su uključene u proces davanja feedbacka
 • krenite s onim što je pozitivno, nastavite s konkretnom informacijom i završite s dogovorom za sljedeću sezonu

Savjetujemo da unaprijed promislite o tome što planirate reći i kako, a potom provedite mali test: zamislite da je netko te iste riječi uputio vama. Kako biste se osjećali na kraju razgovora? Povrijeđeno ili motivirano?

Ako je odgovor na to pitanje prva opcija, pozivamo vas da još jednom promislite i iskoristite navedene savjete kako biste komunikaciju dodatno prilagodili. Naposljetku, svima je cilj imati motiviran i učinkovit tim, a upravo je feedback sredstvo koje vam omogućava da to i postignete. Na vama je da ga u potpunosti iskoristite.