Pri konačnoj odluci o kupnji dionice važnu ulogu za investitore često ima sentiment te povjerenje prema menadžmentu kompanije obzirom da su tržišta rijetko savršena, a očekivanja ulagača ponekad neracionalna. Da Valamar vrhunski upravlja odnosima sa svojim ulagačima, potvrđuje višegodišnji slijed nagrada za najbolje odnose s investitorima i dionicu godine.

Čim je krajem 2014. godine ponovno uvrštena na tržište Zagrebačke burze, Valamarova dionica izazvala je velik interes, te je bilo nužno transparentnost, korporativno upravljanje i kvalitetu poslovne I financijske komunikacije postaviti na najviše standard kako bi se adekvatno valorizirala vrijednost kompanije. Istodobno se osniva novi odjel za odnose s investitorima na čijem je čelu Filip Močibob i koji je za svoj rad više puta nagrađivan.

Možete li nam reći nešto o vašoj dosadašnjoj karijeri?

Profesionalni rast i razvoj započeo sam prije sedam godina u Valamaru, na poziciji asistenta Uprave, pružajući joj podršku u uspješnom vođenju poslova društva. S obzirom na široko područje kompleksnih i odgovornih strateških tema, ta mi je pozicija pomogla u ubrzanom razvoju i upoznavanju s najvišim korporativnim standardima organizacije, složenim poslovnim odnosima, kao i s načinom valoriziranja i donošenja odluka. Objedinjavanjem upravljanja, turističkog portfelja i dioničke strukture Valamar Riviere 2014. godine započela je nova faza razvoja i rasta kompanije. Stvorena je dionica za koju smo procijenili da će biti privlačna institucionalnim i drugim ulagačima te je krajem iste godine uvrštena na redovito tržište Zagrebačke burze. Brzi rastući interes potvrdio je opravdanost i uspješnost tih procesa te je Valamar zasjao kao jedina i vodeća dionica na hrvatskom tržištu kapitala koja nudi značajnu izloženost u rastući turistički sektor. Posljedično, zbog povećanog zanimanja ulagača i adekvatnog vrednovanja kompanije, nužno je bilo povećati razinu transparentnosti te kvalitete poslovne i financijske komunikacije. Time je 2015. godine ustrojen novi odjel za odnose s investitorima, čijim smo uspješnim vođenjem, član Uprave Marko Čižmek i ja već prve godine dobili titulu ‘najboljih odnosa s investitorima’ u Hrvatskoj. Budući da je moj djelokrug rada bio djelomično vezan uz financijski segment poslovanja, odnosno sektor financija i računovodstva pod vodstvom direktorice Ljubice Grbac, unatrag dvije godine dodatno upravljam odjelom financija koji integrira definiranje i realizaciju provedbenih i taktičkih ciljeva vezanih uz financijske resurse poslovanja.

Recite nam nešto više o svojoj funkciji voditelja financija i odnosa s investitora?

Radi se o multidisciplinarnoj funkciji, dinamičnoj mješavini operativnih, menadžerskih i strateških aktivnosti s ciljem pozitivnog djelovanja na unutarnje i vanjske čimbenike vrijednosti i uspješnosti kompanije. Naime, u kompleksnom poslovnom okruženju, obilježenom brzim promjenama i razvojem tehnologija, gdje se među najvećim izazovima koji ugrožavaju opstanak poduzeća ističu likvidnost i njezine posljedice, složena uloga financija u Valamaru jedan je od ključnih dijelova organizacije s direktnim učinkom na stvaranje dodane vrijednosti  za kompaniju, koja se, osim podrške u svim procesima unutar društva, ogleda i u stvaranju uravnotežene matrice uspješnosti. Potonja nam, naime, omogućava transformaciju naših strateških ciljeva u vizualizirane pokazatelje postignuća kako bi se pravilno uspostavili ključni upravljački procesi. Odnosi s investitorima predstavljaju stratešku funkciju korporativnog upravljanja koja kombinira discipline financija, marketinga i komunikacija kako bi trenutnim i potencijalnim investitorima osigurali istinit prikaz uspjeha i mogućnosti našeg društva, odnosno pristup informacijama svim zainteresiranim dionicima, bez obzira na to u koju će se svrhu dobivene informacije koristiti. Krajnji je cilj adekvatnim, sustavnim i dugoročnim korištenjem ispravne kombinacije financijsko-strateške komunikacije formirati ugled u poslovnoj i financijskoj zajednici te izvršiti tranziciju kompanije u tzv. investicijsku marku. Multiplicirajući pozitivni efekti te tranzicije ogledaju se u generiranju povećane potražnje   ulagača, većih prilika za rast i profitabilnost, nižem trošku kapitala, adekvatnoj valorizaciji vrijednosti dionice, pozitivnom utjecaju na povećan volumen trgovanja te većim mogućnostima financiranja rasta i akvizicija.

Možete li nam približiti područja kojim se bavite vi i vaš tim?

U odjelu financija imamo tim od 30-ak vrijednih kolegica i kolega koji predano radi na uspješnom rješavanju svakodnevnih izazova, automatizaciji procesa te pomicanju granica izvrsnosti. Specifične uloge odjela financija uključuju odsjeke dobavljača i kupaca koji analitički knjiže i prate financijske tokove i tijek rada te u konačnici omogućavaju poduzeću promptno i dinamično administriranje računa, ažuriranje zapisa i održavanje integriranog sustava za upravljanje dokumentima. Jednako tako, suočavamo se s neprestanim pritiskom na smanjenje troškova, povećanje prihoda i osiguravanje kontrola, a možebitna makroekonomska neizvjesnost, povećani regulatorni zahtjevi i financijska previranja donose nam dodatne odgovornosti. Tako su ranije navedene uobičajene uloge danas unaprijeđene pružanjem strateškog uvida u sadašnji i budući položaj organizacije, kao i dodatne vrijednosti u svakom većem projektu, stavljajući pritom efikasnost i troškovnu učinkovitost procesa među glavne prioritete. Kao jedan od ključnih izazova odnosa s investitorima u cjelini, nameće se pitanje izgradnje identiteta i ugleda Valamara u investicijskoj javnosti i prema svim dionicima. U tu svrhu koristimo složene pripreme podloga i sadržaja te komunikacijsko-prezentacijske metode s ciljem stvaranja pouzdanosti i dosljednosti u komunikaciji s našim dioničarima i drugim zainteresiranim stranama. S obzirom na to da su ulagači raznovrsni, svatko s drukčijim ciljevima, zahtjevima i segmentima interesa, funkcija odnosa s investitorima zahtijeva odlično poznavanje inače složene tematike cjelokupnog poslovanja kompanije te vladanje brojnim izazovima i specifičnostima rada svih sektora. Ponosan sam na ovu funkciju jer sam na njoj upoznao poduzeće od najviše razine pa do onih specifičnosti zbog kojih moj sugovornik zna da živim i vjerujem u ono što govorim. Kao što kompanija stvara i prodaje lijepe i nezaboravne uspomene, tako i ja, uz podršku svih zaposlenika koji svojim radom i naporima pridonose stvaranju pozitivne slike o Valamaru, nastojim ostaviti lijepu uspomenu i zaintrigirati potencijalne ulagače za Valamar i sve zbog čega je tako poseban. Na kraju je važno napomenuti da će u budućnosti zbog očekivanih promjena na globalnim financijskim tržištima funkcija odnosa s investitorima biti sve važnija i zahtjevnija te će se posljedično moj djelokrug rada još više oslanjati na zajedničke uspjehe svih dijelova organizacije.

Koji su čimbenici utjecali na povijesno kretanje dionice Valamara?

 

 

 

 

 

 

 

Pri promatranju kretanja dionice važno je uvidjeti da, osim tehničke i fundamentalne analize, pri konačnoj odluci o kupnji dionice važnu ulogu često ima sentiment i povjerenje ulagača prema menadžmentu kompanije s obzirom na to da su tržišta rijetko savršena, a očekivanja ulagača ponekad neracionalna. Gledajući povijesno kretanje naše dionice, u kratkim crtama osvrnuo bih se na nekoliko specifičnih razdoblja koja su obilježila ukupni rast cijene od 87 posto od dana uvrštenja na uređeno tržište Zagrebačke burze sa stabilnim godišnjim dividendnim prinosom između 2 i 2,5 posto.

Nakon završetka vlasničke i poslovne reorganizacije grupe Valamar u 2014. godini, proces integracije i konsolidacije upravljanja znatno je unaprijedio našu učinkovitost i troškovnu strukturu. Novostvorenu mogućnost izravnog sudjelovanja u novoformiranoj vrijednosti iz turističkog poslovanja naši su ulagači prepoznali te ju valorizirali porastom vrijednosti dionice.

Predstavljanjem nove trogodišnje korporativne strategije Valamara u lipnju 2016. godine započeli smo novi strateški put prema budućem rastu i razvoju. Definirani i u međuvremenu ostvareni strateški ciljevi, u pogledu rasta zadovoljstva i fokusa prema gostima, ulaganja u zaposlenike, dvoznamenkastog porasta operativne zarade i intenzivnog investicijskog ciklusa uz održavanje umjerenog omjera duga, neposredno su se odrazili na našu dionicu u vidu povećanog interesa te daljnjeg porasta cijene.

Korekcija cijene dionice koja je započela tijekom druge polovice 2017. godine korelirala je s početkom negativnog sentimenta prema cjelokupnom hrvatskom tržištu kapitala zbog posrnuća koncerna Agrokor. Tijekom ove godine vrijednost kompanije zabilježila je pozitivan trend rasta kao rezultat vraćanja pozitivnog sentimenta prema hrvatskom tržištu kapitala i uspješnosti poslovne filozofije Valamara temeljene na ulaganjima u djelatnike i proizvode te njegovanju razboritog i održivog rasta i društveno odgovornog poslovanja. Što se tiče narednog razdoblja, trenutno intenzivno radimo na pripremi novog višegodišnjeg strateškog plana za budući razvoj i podizanje kvalitete objekata, usluga i sadržaja u našem portfelju prema turizmu visoke dodane vrijednosti, koji će u svojem punom opsegu biti objavljen sljedeće godine. Naime, trenutno je najavljen očekivani investicijski plan Grupe za sljedeću godinu od preko 700 milijuna kuna te dvogodišnje ulaganje u luksuzni cjelogodišnji resort

Valamar je višegodišnji dobitnik nagrade za najbolje odnose s investitorima. Možete li nam objasniti što ta nagrada znači za kompaniju i što sve stoji iza tako velikog priznanja?

Čast mi je što smo kao višegodišnji laureat ponovno prepoznati kao najbolji i to nam je svima dodatni stimulans za nastavak najbolje prakse u promoviranju Valamara kao vodeće hrvatske turističke dionice. U konkurenciju su ušla društva iz sastava indeksa Crobex te društva uvrštena u Vodeće i Službeno tržište Zagrebačke burze. Drugim riječima, sve one tvrtke koje ispunjavaju stroge zahtjeve u transparentnosti poslovanja i koje su u primarnom fokusu ulagača. Dodatno želim istaknuti da javnost već sedam godina zaredom nagrađuje Valamar kao dionicu godine, a u protekle dvije godine ona je proglašena dionicom s najvećim prometom na Zagrebačkoj burzi. Ovakav impozantan slijed vrijednih nagrada zasigurno ne bi bio moguć bez konzistentnosti na razini cijele kompanije. Zato sam ponosan što je financijska i investitorska zajednica prepoznala i valorizirala Valamarova intenzivna ulaganja u repozicioniranje turističkog portfelja i ostvarivanje visokog zadovoljstva gostiju. Nagrada je svakako i potvrda formiranja ugleda i tranzicije Valamara u tzv. investicijsku marku te ostvarenja ranije spomenutih multiplicirajućih pozitivnih efekata na kompaniju. U tom procesu formiranja i tranzicije uloženo je mnogo napora, osobito financijsko-strateških aktivnosti te razvoja komunikacijskih kanala. Naime, redovito prezentiramo kompaniju na konferencijama u europskim i svjetskim financijskim središtima, održavamo grupne i individualne sastanke te konferencijske pozive, organiziramo Dan investitora te objavljujemo javno dostupna detaljna financijska i poslovna izvješća. Godišnje odradimo između 70 do 100 sastanaka, a prezentacija kompanije na konferenciji ‘Auerbach Grayson: Frontier & Emerging Markets’ u New Yorku je posljednja na kojoj smo sudjelovali. Od velike nam je važnosti upravo pribivanje ovakvim investitorskim konferencijama jer nam omogućuje pristup ciljanoj investicijskoj javnosti koja predstavlja dio tržišta kapitala fokusiranog na ulaganje u kompanije transparentnog i kvalitetnog poslovnog modela s održivim potencijalom rasta, kao što je Valamar.

Kako provodite slobodno vrijeme?

Odnedavno sam otac predivne kćerkice, pa nastojim vrijeme slobodno od poslovnih obaveza i putovanja, koliko je god moguće, provesti s obitelji. Nemoguće je biti uspješan u poslu bez podrške obitelji, prijatelja i vrijednih kolegica i kolega jer vam jedino oni zajedno omogućuju daljnji razvoj u pogledu postizanja izvanredne učinkovitosti uz istodobno održavanje ravnoteže i zadovoljstva u životu. I zato im hvala.