U Valamaru se niz godina posvećuje pažnja racionalnom korištenju energije, a strategije, planovi i izvedba aktivnosti usmjerene energetskoj učinkovitosti i održivom poslovanju u nadležnosti su Tehničkog sektora i kolege Flavija Gregorovića, koji se našoj tvrtki pridružio 2009. godine nakon desetogodišnjeg iskustva u brodogradnji i procesnoj industriji.

Možete li nam se predstaviti i reći nam više o svojoj karijeri, timu i aktualnim zaduženjima u Valamaru?

Prije dolaska u Valamar poslovno sam iskustvo stekao u nekoliko domaćih i međunarodnih tvrtki. U špici sezone tim Tehničkog sektora broji gotovo 300 zaposlenika koji se brinu za zaštitu okoliša, tehničko održavanje te održavanje okoliša u destinacijama Poreč, Rabac i Krk. Među članovima tima ima desetak inženjera različitih struka koji se brinu o stanju građevina, infrastrukture, opreme i okoliša u našim objektima. Treba posebno istaknuti da većinu tima čine djelatnici koji se u objektima brinu o stanju i funkcionalnosti zgrada, opreme i instalacija te njihovu hortikulturalnom uređenju.

Što biste izdvojili kao ključne projekte i postignuća u 2017. godini?

U tvrtki se niz godina posvećuje pažnja racionalnoj upotrebi energije te smo stoga tijekom 2017. razradili Strategiju uštede energenata za iduće razdoblje kojom se predlažu investicije s ciljem smanjivanja potrošnje električne energije, vode, plina i loživog ulja. Kao osnova za predlaganje investicija izrađena je detaljna analiza potrošnje energenata za sve objekte, kao i procjena rizika promjene cijene energije u razdoblju određenom strategijom. Pri izradi strategije rukovodili smo se preporukama iz energetsko-klimatskog paketa zakona Europske unije iz 2008. godine (poznatim i pod nazivom „20-20-20“) prema kojima se i Hrvatska obvezala uskladiti s direktivama i provoditi mjere akcijskog plana energetske učinkovitosti. Tri su glavna cilja energetske politike EU-a konkurentnost, održivost i sigurnost opskrbe, a rezultati kojima se do 2020. godine teži jesu 20 % manje emisija stakleničkih plinova u usporedbi s 1990. godinom, 20 % udjela obnovljivih izvora energije u ukupnoj energetskoj potrošnji te 20 % manje potrošnje. Osim europskim normama, rukovodili smo se i Nacionalnim akcijskim planom energetske učinkovitosti (NAPEnU) koji predstavlja sveobuhvatni provedbeni dokument politike energetske učinkovitosti za određeno trogodišnje razdoblje.

Zaključno s 2017. u objektima Valamara bilo je instalirano 2100 termosolarnih panela, što odgovara površini većoj od pet rukometnih igrališta.

Koji su vam projekti trenutačno u fokusu i što je sve u planu ove godine?

Intenzivno digitaliziramo procese rada u području tehničkih servisa, uz poseban fokus na praćenje troškova poslovanja. Strateški je dio tog procesa uspostavljanje automatskog praćenja potrošnje energije u svim objektima Valamar Riviere, odnosno Energy management information system (EMIS). Osim što implementacija tog sustava podrazumijeva razvoj visokosofisticiranog softversko-hardverskog rješenja za inteligentno upravljanje sustavima energije, omogućuje i automatizirano prikupljanje i analizu podataka potrošnje svih energenta. Koncept EMIS softvera usklađen je s međunarodnom praksom dobroga gospodarenja energijom (ISO 50001) i prilagođen primjeni daljinskih očitavanja mjerača i senzora. Takav će nam sustav omogućiti analizu i usporedbe potrošnje energije u svim objektima, otkrivanje anomalija u potrošnji, omogućit će nam preciznije prognoziranje troškova tijekom godine te planiranje troškova energije za sljedeću godinu. Uvođenje sustava provodit će se kroz tri faze, odnosno tijekom tri godine. Pri odabiru dobavljača rukovodili smo se iskustvom i referencijama kandidata. Na Natječaju smo odabrali ponudu tvrtke Rudan d.o.o. koji zastupa proizvod španjolske tvrtke Dexma specijalizirane za izradu softvera za mjerenje i analizu potrošnje energenata. U planu je najkasnije do kraja svibnja ove godine završiti radove prve faze implementacije.

Valamar strateški pristupa tematici energetske učinkovitosti. Možete li nam reći na čemu se posebno radi? Valamar je ostvario vrijednu suradnju s Odvodnjom Poreč u području očuvanja vodnih resursa, odnosno korištenja reciklirane vode za navodnjavanje. Možete li nam reći nešto više o tome?

Prema ranije spomenutoj strategiji uštede energije predviđena su daljnja ulaganja u termosolarne kolektore, fotonaponske elektrane, ugradnju visokoučinkovite LED rasvjete u interijer i eksterijere, korištenje dizalice topline za grijanje sanitarne i bazenske vode, nabavu energetski visokoučinkovite kuhinjske i druge opreme, ali i plan za korištenje sivih voda, desalinizaciju bočate ili morske vode i korištenje bušotina, čime bi se smanjila potrošnja vode iz vodovoda. Također je u tijeku postupni prelazak na električna vozila u internom prijevozu gostiju i dobara te se na taj način nastoji reducirati upotreba dizela ili drugih pogonskih goriva za automobile, čime se osim na financijski aspekt utječe i na ekološki, odnosno na smanjivanje emisije stakleničkih plinova. U 2017. godini u sklopu Valamarovih objekata instalirano je ukupno 11 punionica za elektroautomobile, a ove godine u planu je instalirati nove četiri. U ovom kontekstu važno je istaknuti suradnju koja je uspostavljena s tvrtkom Odvodnja iz Poreča na iskorištavanju pročišćene otpadne vode iz sustava komunalnih pročistača koji su trenutačno u izgradnji u sklopu projekta Poreč. Pročišćena voda koristit će se kao tehnološka voda u sanitarnim čvorovima u kampovima te za potrebe navodnjavanja zelenih površina, pri čemu se očekuje godišnje smanjenje potrošnje vode iz sustava javne vodoopskrbe veće od 60 000 m3, odnosno ušteda veća od milijun kuna.

100 % električne energije osigurava se iz obnovljivih izvora jer Valamar Riviera nabavlja električnu energiju certificiranih HEP-ovih hidroelektrana u okviru projekta ZelEn.

Kojim se obnovljivim izvorima energije Valamar već danas koristi, a koje razmatra za budućnost?

Postupni prelazak na pretežno korištenje energije iz obnovljivih izvora dugoročan je cilj tvrtke. Već se dugi niz godina kontinuirano ulaže u obnovljive izvore energije, posebno instaliranjem termosolarnih kolektora za pripremu tople vode. Zaključno s 2017. u objektima Valamar Rivijere bilo je instalirano 2100 termosolarnih panela, što odgovara površini većoj od pet rukometnih igrališta. Oni godišnje proizvedu 2,3 GWh energije, što je ekvivalent količine energije koju godišnje potroši hotel veličine Valamar Sanfiora. Paralelno s time pokrenuta su ulaganja u fotonaponska postrojenja za proizvodnju električne energije. Prva takva instalirana je 2013. godine na hotelu Atrium u Baški, a koja godišnje proizvede oko 37 000 kWh. Krajem 2017. instalirana je fotonaponska elektrana na Upravnoj zgradi u Poreču koja bi trebala zadovoljiti više od 10 % ukupne godišnje potrošnje energije zgrade. U planu je intenzivno ulaganje u vlastitu proizvodnju električne energije iz fotonaponskih elektrana, a procjena te investicije iznosi više od 11 milijuna kuna, čime bi se ostvarila godišnja ušteda od više od 1,5 milijuna kuna. Osim toga važno je napomenuti da se 100 % električne energije osigurava iz obnovljivih izvora jer Valamar Riviera nabavlja električnu energiju certificiranih HEP-ovih hidroelektrana u okviru projekta ZelEn.

Održivo gospodarenje otpadom trenutačno je izrazito važna tema u Hrvatskoj – što sve u tom pogledu čini Valamar?

Gospodarenje otpadom svakako je u fokusu naših aktivnosti, osobito za objekte koji posluju u Istarskoj i Primorsko-goranskoj županiji u kojima ove godine s radom kreću regionalni centri za gospodarenje otpadom. Posljedica uspostave novog sustava gospodarenja otpadom u navedenim županijama bit će značajno povećanje troškova zbrinjavanja otpada. Valamar je već u nekim destinacijama organizirao sustav selektivnog prikupljanja otpada, pri čemu smo korak ispred lokalne zajednice, a u narednom razdoblju planiramo staviti dodatan naglasak na racionalizaciju troškova u gospodarenju otpadom u svim našim destinacijama. Cilj nam je smanjiti količine komunalnog otpada već u nastanku procesima nabave i stvaranjem dodatnih uvjeta za selektivno prikupljanje otpada i edukacijom radnika, čime bismo povećali količine prikupljenoga oporabljivog otpada. Razmatramo dostupne tehnološke mogućnosti zbrinjavanja otpada. Trenutačno ispitujemo mogućnosti ulaganja u sustav za selektiranje korisnih komponenti otpada koji nastaju u našim objektima, s fokusom na destinaciji Poreč, te ulaganje u postrojenja za kompostiranje biorazgradivog otpada koji nastaje u našim kuhinjama i restoranima. U postupku smo pokretanja postrojenja kojemu je cilj proizvodnja toplinske energije iz vlastite biomase, planiramo iskoristiti zeleni otpad koji nastaje čišćenjem i održavanjem šumskih nasada unutar naših objekata te zagrijavati staklenik za zimsko čuvanje ukrasnog bilja u destinaciji Poreč.

Koliko je održivi razvoj važan u današnje vrijeme, osobito u turizmu?

Prema najrasprostranjenijoj definiciji održivi razvoj je razvoj koji zadovoljava potrebe sadašnjice, ne dovodeći u pitanje sposobnost budućih generacija da zadovolje vlastite potrebe. Dnevno svjedočimo izvješćima o promjeni klime i globalnom zatopljenju. Danas taj problem prepoznju znanost, politički lideri i druge interesne skupine. Europska unija je trenutačno svjetski lider u naporima koje ulaže da bi se postigao društveni konsenzus oko potrebe zaštite okoliša, biološke raznolikosti, ali i smanjivanja zagađenja okoliša iz industrije i ostalih grana društvenog djelovanja. Velika poduzeća u Europskoj uniji, a slijedom toga i u Hrvatskoj, primorana su s jedne strane zbog zakonodavstva, a s druge strane zbog konkurentne pozicije na tržištu težiti stalnom smanjenju potrošnje energenata, a na taj način i smanjenju troškova poslovanja. Zakonodavstvo kontinuirano ograničava emisije u zrak, vodu i tlo te se shodno tome i velika poduzeća moraju pridržavati graničnih vrijednosti, a svakim su danom zahtjevi postavljeni pred velika poduzeća sve stroži. Naravno da turizam ovdje nije izuzetak, jasno je da je promicanje održivog razvoja i očuvanje okoliša od strateške važnosti kako bismo osigurali dugoročno opstojanje turizma kao biznisa.

Promicanje održivog razvoja i očuvanje okoliša od strateške važnosti kako bismo osigurali dugoročno opstojanje turizma kao biznisa.

Kako izgleda vaš idealan odmor?

Budući da tijekom radnog dana provodim puno vremena sjedeći u uredu ili automobilu, rijetke trenutke slobodnog vremena pokušavam što više ispuniti fizičkom aktivnošću. U posljednjih nekoliko godina ponovno sam otkrio bicikl tako da pokušavam što više slobodnih trenutka provesti u vožnji prirodom. Velika su mi ljubav putovanja pa s obitelji pokušavam nekoliko puta tijekom godine obići nekoliko različitih destinacija.