Valamar se tijekom dugogodišnje suradnje etablirao kao jedan od važnijih klijenata banke RBA, a predsjednik Uprave banke tumači zbog čega su upravo nas prepoznali kao idealnoga strateškog partnera čije investicije prate od 2003. godine.

Raiffeisenbank Austria osnovana je 1994. godine kao prva banka na hrvatskom tržištu u vlasništvu inozemnoga kapitala. Cilj osnivača bio je izgradnja cjelovite ponude financijskih proizvoda i usluga te su zbog težnje za ostvarivanjem te vizije nerijetko preuzimali ulogu predvodnika u procesu razvoja financijskoga tržišta u Hrvatskoj. Razvijali su se organskim rastom od osnivanja, isprva jačanjem prodaje bankarskih proizvoda i usluga, a potom i osnivanjem poduzeća specijaliziranih za ponudu raznovrsnih financijskih usluga. Uz komercijalnu banku u lokalnoj grupi, značajan tržišni položaj imaju društva za leasing i factoring, stambena štedionica te društva za upravljanje investicijskim i mirovinskim fondovima. RBA zauzima četvrto mjesto po veličini aktive na tržištu.

Prilagodba poslovanja tržišnim uvjetima i zahtjevima klijenata nužna je za ostvarivanje planiranoga poslovanja. Racionalno se koristeći resursima poboljšavaju kvalitetu usluge i učinkovitost poslovanja. Glavni je cilj povećanje zadovoljstva klijenata i na tome neprekidno rade, a uz napore svih djelatnika u lokalnoj grupi nastavljaju razvijati i unapređivati cjelovitu ponudu financijskih usluga.

Valamar se tijekom dugogodišnje suradnje etablirao kao jedan od važnijih klijenata RBA i u banci su iznimno zadovoljni što mogu surađivati s jednom od vodećih kompanija hrvatskoga turizma.

Tim smo povodom razgovarali s predsjednikom Uprave Raiffeisenbank Austria d.d. Michaelom Georgom Müllerom.

VIV: Kada je i kako počela suradnja s Valamarom?

Suradnja RBA s Valamar grupom i povezanim društvima započela je 2003. godine. U početku se u prvom redu temeljila na proizvodima naše riznice. Valamar je uz izvrsne rezultate u hotelskom poslovanju ujedno i vrstan financijski specijalist pri upravljanju financijskim portfeljom i valutnim rizicima pa je suradnja na tom području među važnijim sastavnicama suradnje. Time smo započeli, a onda je suradnja tijekom godina postupno proširena i na takozvane rizične proizvode.

VIV: U kojem smjeru ide partnerstvo?

Suradnja se intenzivirala nakon 2010. godine kada je Valamar grupa pokrenula proces preuzimanja povezanih društava i konsolidacije organizacijske strukture grupe. Tijekom 2011. i 2013. godine RBA je pratila javnu ponudu za preuzimanje dionica društava Valamar Adria Holding d.d. i Valamar Riviera d.d. koje su podržane garancijama značajnih iznosa. U tom je razdoblju s članicama grupe obrađeno i nekoliko kreditnih aranžmana. Kako temeljnu politiku poslovanja Valamara karakterizira neprekidno ulaganje u postojeće smještajne kapacitete te proširenje kapaciteta novim investicijama, ali i akvizicijom hotelskih poduzeća s već razvijenim kapacitetima (na primjer Hoteli Baška 2015. odnosno Imperial Rab 2016. godine), otvara se velik prostor za suradnju preko financijskih potpora. Od 2015. godine, a zbog značajne likvidnosti komercijalnih banaka koja je omogućila ponudu vrlo povoljnih uvjeta financiranja na dulje rokove, RBA se aktivno uključila i u financiranje investicijskih ciklusa društva. Tijekom 2016. godine realizirali smo i refinanciranje djela kreditne zaduženosti preuzetoga društva Hoteli Baška, a upravo smo u završnoj fazi realizacije dugoročnoga kredita za financiranje investicijskoga ciklusa za 2017. godinu. Najveći dio sredstava odnosi se na financiranje izgradnje Family life Bellevue resorta u Rapcu.

VIV: Postoje li zajednički projekti na kojima ste surađivali, a posebno ste ponosni na konačni ishod?

Aktualni projekt financiranja investicije u Rapcu ujedno predstavlja i najveći iskorak u dosadašnjoj suradnji i iznimno smo ponosni što smo možemo sudjelovati u tako značajnom investicijskom projektu koji će doprinijeti razvoju regije i osigurati dodatna radna mjesta.

VIV: Kakvi su budući planovi za suradnju s Valamarom?

Budući da je u dosadašnjem poslovanju suradnja iznimno kvalitetna, očekujemo da će se suradnja nastaviti u postojećem ritmu.

VIV: Kako izgleda suradnja bankarstva i ugostiteljstva?

Ako odgovor temeljimo na iskustvu stečenom tijekom dugogodišnje suradnje s društvima Valamar grupe, suradnja je zaista izazovna s obzirom na brojne specifičnosti turističkoga sektora i značajan obujam ulaganja i projektnih aktivnosti Valamara koje pratimo, ali nam upravo zbog navedenoga suradnja predstavlja i veliko zadovoljstvo, posebice ako zaključimo da je riječ o iznimno profesionalnom klijentu. Turistički sektor zbog izražene sezonalnosti karakterizira duga amortizacija uloženih sredstava, što podrazumijeva i duge rokove povrata kredita pa je ta činjenica u pravilu i najveći tehnički izazov za komercijalne banke. Međutim, uvijek smo spremni financijski podržati kvalitetno strukturirane projekte.

VIV: Koliko se način poslovanja u Hrvatskoj razlikuje od načina poslovanja u Austriji? 

Sredinom 90-ih, kada sam prvi put došao u Hrvatsku, razlike su bile značajne. Izgradnja modernoga financijskog sustava tek je započinjala s aspekta poslovanja banke, a tržište je oskudijevalo u ponudi financijskih usluga kakve su bili uobičajene u Austriji i ostalim tržištima zapadne i srednje Europe. Kada sam se nakon 12 godina izbivanja 2013. godine vratio u Hrvatsku, uočio sam značajan pomak prema naprijed. Ulazak u Europsku uniju predstavlja proces ujednačivanja pravila za poslovanje na lokalnom tržištu sa zajedničkim pravilima. Time je omogućen konkurentan pristup svim vrstama financijskih usluga kojima se klijenti mogu koristiti i diljem Europske unije. Razlike u načinu poslovanja postupno se prevladavaju, ali još je zamjetna duboka ovisnost gospodarstva o političkim odlukama. Nepredvidivost političkih odluka istodobno sputava investitore pri realizaciji projekata koji bi mogli ubrzati rast poslovnih aktivnosti i omogućiti veću zaposlenost.

VIV: Je li bilo teško uskladiti poslovanje u potpuno novom okruženju?

Ako se dobro poznaju lokalne specifičnosti, onda se bez većih teškoća može prilagoditi poslovna politika na okruženje. Kolegama iz inozemstva teško je shvatiti funkcioniranje valutne klauzule i iskazivanje portfelja s valutnom klauzulom na različite načine u izvještajima. No još ih više iznenađuju razlike u odlukama sudova o istovrsnim sporovima. Smatram da bi povećanje pravne sigurnosti poduzetnika moglo značajno unaprijediti povjerenje investitora i doprinijeti jačanju gospodarstva.