Stvaranje dobrih preduvjeta za investicije u obostranom je interesu naše kompanije te lokalne uprave i samouprave jer ulaganja izravno pridonose razvoju cjelokupne destinacije, zapošljavanju, osiguravanju dodatnih prihoda u lokalnim zajednicama te poboljšavanju životnoga standarda ljudi.

Andrea Štifanić direktor je Sektora upravljanja imovinom i općih poslova. Riječ je o novom i ključnom sektoru u poslovanju Valamar Rivijere jer uključuje efikasno upravljanje imovinom cijele kompanije. Štifanić je diplomirani pravnik s položenim pravosudnim ispitom i 15 godina iskustva u struci. Prije dolaska u Valamar Rivijeru 2015. godine radio je u Istraturistu na mjestu direktora ljudskih resursa, pravnih i općih poslova, a prethodno je bio pročelnik u općini Funtana. Karijeru u turizmu započeo je kao pripravnik u tadašnjoj Aniti u Vrsaru, upravo u razdoblju kada ju je preuzimala Maistra.

VIV: Možete li nam reći za koja ste sve područja zaduženi i na kojim projektima trenutno radite?

Područje rada Sektora upravljanja imovinom i općih poslova prilično je široko. Istaknuo bih prije svega aktualni projekt izrade registra turističke imovine koji će obuhvatiti popis svih nekretnina u vlasništvu Društva (hotela, kampova, objekata u zakupu, zemljišnih čestica i dr.). Također je u fokusu  i registar neturističke imovine, odnosno ostale imovine koja nije u primarnom krugu djelatnosti kojom se Društvo bavi i za čije su efikasno upravljanje ključna poslovna partnerstva i ostali modeli suradnje, a važan segment predstavljaju i zakupi, koji su ove godine pripojeni našem Sektoru. U tom segmentu radimo na strategiji zakupa za buduće razdoblje kako bismo na najbolji mogući način oplemenili imovinu s kojom raspolažemo, a ujedno i pružili gostima dodatne sadržaje i usluge. Osim toga važno je napomenuti da trenutačno imamo više od 300 partnera s kojima imamo neki oblik suradnje i ta partnerstva želimo i dalje razvijati na obostrano zadovoljstvo. Područje sigurnosti i zaštite logično se nadovezuje na cjelokupnu brigu o upravljanju imovinom, ali i sigurnosti naših gostiju, zaposlenika, ali i poslovnih partnera, što nam je uvijek prioritet. Valamar Rivijeri iznimno je važna i zaštita na radu, protupožarna zaštita i dr. Osiguravanje kvalitetnih uvjeta rada podrazumijeva i kontinuiranu brigu o zaštiti na radu pa je u Valamar Rivijeri oformljena posebna služba koja se bavi tim pitanjima. U područje rada sektora pripada i dobivanje različitih akata za gradnju, građevinskih i uporabnih dozvola, a radimo na urbanistčkim i prostornoplanskim strategijama, što je osobio važno pri planiranju i realiziranju investicija. Sudjelujemo i u postupku kategorizacije naših objekata dobivanjem minimalnih tehničkih uvjeta pa će sve formalno pravno biti u skladu sa standardima Valamar Rivijere. Tu je i područje koncesija, osobito na pomorskome dobru, te redovna komunikacija s tijelima lokalne uprave i samouprave, s kojima usko surađujemo na različitim projektima.

VIV:  S kojim sektorima u okviru Valamar Rivijere najuže surađujete i koliko ljudi broji vaš tim?

Najviše surađujemo s kolegama u Diviziji razvoja, održavanja imovine i tehničkih servisa, pravnim timom, Sektorom operacija i Sektorom marketinga, i to na brojnim i različitim projektima. Multidisciplinarni pristup osobito je važan pri planiranju investicija i stoga je nužno imati dobar tim i kvalitetnu suradnju sa svim uključenim kolegama. Moj uži tim ljudi obuhvaća 15-tak zaposlenika, dok naš sektor u visokoj sezoni broji 70-tak ljudi, među kojima je najbrojniji tim zaštitara.

VIV: Pitanje sigurnosti zaposlenika i gostiju, u današnje vrijeme igra sve značajniju ulogu. Što sve obuhvaća to područje?

Za turizam je sigurnost preduvjet njegova postojanja i razvoja. Zaposlenici i gosti kod nas se osjećaju sigurno i ugodno, što nam potvrđuju i ankete koje redovno provodimo i bez obzira na sve veće izazove u području sigurnosti, u svijetu, pa tako i kod nas, sve se veća briga posvećuje upravo ovom području. Valamar Riviera ima internu zaštitarsku službu koja je oformljena u destinaciji Poreč već dugi niz godina, a koja je od ove godine započela aktivnosti i u drugim destinacijama (Rabac i Krk). Osim toga surađujemo i s nekoliko vanjskih partnera s područja fizičke zaštite, odnosno zaštitarskih tvrtkama koje su također važna poluga u cjelokupnom sustavu sigurnosti. Nekoliko posljednjih godina ulažemo podosta energije o organiziranje i proširivanje cjelokupnoga sustava sigurnosti u najširem smislu riječi, točnije u fizičku, tehničku i informacijsku sigurnost. Budući da ulazimo u veliki investicijski ciklus i ulaganja, naše područje to mora pratiti jer se danas sve više pri investiranju pozornost usmjerava na tehničku sigurnost koja se ubrzano razvija. Još bih dodao da održavamo vlastiti CDS (centralni dojavni sustav), koji se nalazi na području Lanterne i pa naši zaposlenici u svakom trenutku preko 700 kamera u svim destinacijama mogu od 0 do 24 pratiti stanje sigurnosti.

VIV: Kada je riječ o suradnji s institucijama i vanjskim partnerima, s kime ste najčešće u komunikaciji?

Redovno sam u kontaktu s 15-tak jedinica lokalne samouprave i jedinica područne (regionalne) samouprave, odnosno tri županije, a ostalo su općine i gradovi na području na kojem se nalazi imovina kojom upravlja Valamar Rivijera. Razvojne aktivnosti Također nameću kontakte s ostalim državnim tijelima kao što su ministarstva, Državni ured za upravljanje državnom imovinom, Državno odvjetništvo i sl.

Iznimno je važno njegovati dobre odnose sa svim institucijama jer jedni bez drugih ne možemo kreirati kvalitetno upravljanje. Stvaranje dobrih preduvjeta za investicije u obostranom je interesu naše kompanije te lokalne uprave i samouprave jer ulaganja izravno pridonose razvoju cjelokupne destinacije, zapošljavanju, osiguravanju dodatnih prihoda u lokalnim zajednicama te poboljšavanju životnoga standarda ljudi. Važno je stoga zajednički razvijati strategiju razvoja, prostorno-plansku dokumentaciju, njegovati partnersku suradnju na projektima i usklađivati aktivnosti, pritom imajući u vidu dobrobit svih dionika. Koncesije na pomorskome dobru iznimno su važne za turističko poslovanje, ali i osiguravanje održivoga razvoja destinacija pa se i na tom području možemo pohvaliti uspješnom suradnjom s različitim institucijama.

VIV: Zaduženi ste i za upravljanje uredima u Poreču i Zagrebu. Upravo se kreće s projektom izgradnje, odnosno proširenja nove upravne zgrade Valamar Rivijere u Poreču. Možete li nam reći nešto više o tom projektu?

Cilj je rekonstrukcije upravne zgrade poboljšavanje poslovnih i komunikacijskih procesa, uvjeta rada za zaposlenike te realizacija potrebnih prostornih kapaciteta, kao i unapređivanje vanjskoga prostora i uređivanje okoliša. Istodobno je važno jačanje vizualnog identiteta u skladu s filozofijom suvremenoga uredskog poslovanja u okvirima turističke djelatnosti. U travnju iduće godine očekuje nas stoga potpuno novi izgled i funkcionalnost upravne zgrade sjedišta naše kompanije, koja iz godine u godinu raste zbog većeg broja zaposlenika.

VIV: Koji su ključni ciljevi i projekti za iduću godinu?

To je svakako dovršavanje registra imovine koja je namijenjena za turističko poslovanje, kao i neturističke imovine. Nakon toga navedeni registri planiraju se digitalizirati kako bismo omogućili kvalitetan pregled kroz internu aplikaciju kojoj će moći pristupiti i ostali interni korisnici kojima su ti podatci potrebni u radu. To je svojevrstan Valamarov geoportal, odnosno geografsko-informacijski sustav (GIS) koji će nam olakšati brojne projekte i kvalitetno planiranje. U sljedećem će se koraku dijelovi aplikacije moći dati na raspolaganje i eksternim korisnicima za razne potrebe. Drugi je najvažniji projekt strategija zakupa i poslovnih partnerstva. Kada je riječ o strategiji zakupa, radimo na srednjoročnom planiranju politike korištenja resursa i uspostavljanja novih partnerskih suradnji s bivšim zakupnicima i suradnicima, ali i s novim modelima.

 VIV: Kako provodite slobodno vrijeme?

Najčešće ga volim provesti s djecom i obitelji, a uživam i u bavljenju sportom… Dugi niz godina sam igrao nogomet, volim i jedrenje i plivanje, često vozim bicikl te aktivno pomažem u radu sportskih, jedriličarskih i nogometnih udruga. Volim i čitati i pecati.

vizualizacija-nove-upravne-zgrade