Kanadsko udruženje hotelijera krenulo je u akciju suzbijanja nelojalne konkurencije koju predstavljaju platforma Airbnb i slični igrači. Njihova analiza poslovanja i utjecaja Airbnb-ja na kanadsko tržište pokazala je da od “home sharinga” ostvaruju samo 17 posto prometa. Čak 83 posto stanova iznajmljuje se bez prisutnosti vlasnika, a čak 30 posto prihoda ostvaruju iznajmljivači s više smještajnih jedinica, što ujedno predstavlja i najbrže rastući segment. Hotelijeri će sada predstavnicima kanadskih vlasti pokazati prednosti poreznog izjednačavanja sharing platformi s tradicionalnim pružateljima usluga smještaja, kao i naglasiti ulogu hotela u zapošljavanju.