Interne radionice V-LEAD razvojnog program krenule su s predavanjem Anke Sopte, voditeljice odjela računovodstva s temom Uloga računovodstva i financija u internom i eksternom izvještavanju: račun dobiti i gubitka, bilanca stanja, revizorsko izvješće, porezno izvješće.


Anka Sopta

Također, održana su i interna predavanja na temu Razvoj proizvoda na primjeru hotela Pical s Leom Sošić, direktoricom razvoja proizvoda,  kao predavačem, te Valamar kao menadžment kompanija – čime, kako i zašto upravljamo koju je održala Mirela Schreiber, voditeljica poslovnog razvoja.

Sve su teme bile zanimljive i potaknule su konstruktivnu diskusiju od strane sudionika.

Od internih predavanja u narednom periodu čekaju nas još:

–  Važnost upravljanja razvojem zaposlenika – Talent Management koju će održati Tea Cergna, direktorica odjela razvoja ljudskih potencijala

–  Valamar Riviera kao dioničko društvo, važnost kotiranja dionica na burzama i odnos s investitorima, predavač Filip Močibob, voditelj odjela financija i odnosa s investitorima