Gverino Lubiana je među svojim kolegama poznat kao Ratko jer je to hrvatska inačica njegova imena talijanskoga podrijetla. Ima 33 godine, a u Valamaru radi posljednjih 11.

Radni je vijek započeo u kampu Lanterna kao pomoćni električar, a nakon završetka Valamar akademije 2014. postaje šefom održavanja u kampu Lanterna. Nema toga tehničkog problema koji naš Ratko ne može riješiti pa je stoga i dobio još jedan nadimak: dobri duh kampa Lanterna!

Kaže da u principu nema radnoga vremena pa veće poteškoće rješava preko noći da bi gosti već ujutro uživali u svom boravku, a njegov radni dan započinje u 7 sati ujutro okupljanjem osmero zaposlenika i određivanjem dnevnoga rasporeda te provjerom e-mailova. Naći ćemo ga najčešće na terenu, u kontroli i obilasku tijekom kojih neumorno rješava kvarove jer se Gverina zove čim nešto „zašteka“. Njegovo je nepisano pravilo da se reklamacije rješavaju u roku 10 minuta, a ističe da je najčešći „problem“ klimatizacija u mobilnim kućicama kada gostima samo treba ukazati da s otvorenim vratima ili prozorom „klima ne radi“.

Za sebe ističe kako voli prave izazove, a najvećima smatra velike događaje s nizom različitih tehničkih potreba pa stoga ni ne čudi da je s velikim zadovoljstvom sudjelovao u svim investicijama za 2016. u kampu i koordinirao radove s vanjskim dobavljačima.

Direktor Bruno Radoš za Gverina ima samo riječi hvale: „Ratko se iskazao angažmanom i odgovornošću prema imovini, posebice uz razvoj i predlaganje uštede energije i tehničke podrške. Ima iznimno dobar odnos sa zaposlenicima, pozitivna je osoba koja vodi i usmjerava zaposlenike da se usredotoče u prvom redu na potrebe gosta.“

„Najveće mi je zadovoljstvo kad su ‘moji’ zadovoljni i, naravno, kad posao teče redovno“, zaključuje naš Ratko.