I ove su godine potpredsjednici i direktori sektora nominirali svoje radnike za ovogodišnju nagradu. Kriteriji za odabir i prijedlog radnika, osim uobičajenih zahtjeva posla i korporativne kulture, odnose se na: spremnost za preuzimanje i obavljanje dodatnih poslova, spremnost za rješavanje složenih problema i unapređivanje prakse, izniman doprinos sektoru u internoj i eksternoj komunikaciji te pružanju usluga klijentima, stalna težnja k usavršavanju te inovacijama u praksi i profesiji.

Rekapitulacija nominiranih radnika uz obrazloženja:

URED UPRAVE

Ivan Đevoić – samostalni pravnik

Zaposlen je u odjelu pravnih poslova u Dubrovniku. Marljiv, odgovoran, stručan i samozatajan marljivo izvršava sve poslove te rješava samostalno sve iz svoje mjerodavnosti, samoinicijativno pokreće procese i/ili poslove ne čekajući da mu se zapovijedi ili ukazuje na problem. Posebno ističemo njegov izniman doprinos u komunikaciji, raspoloživosti i dostupnosti suradnicima i internim klijentima u Regiji Dubrovnik.

DIVIZIJA ZA OPERACIJE

Irena Ćurčić – pomoćnik direktora hrane i pića

Savjesna i pouzdana osoba koja ne samo što odgovorno izvršava svoje zadatke, nego u radu pokazuje inicijativu i samostalnost, čime uvelike doprinosi rezultatu rada svih dijelova sektora. Daje pozitivan doprinos komunikaciji u sektoru i izvan njega, spremno preuzima druge poslove i lako usvaja nove procedure te ih i stalno unapređuje. Iskazuje inicijativu i skrbnost pri rješavanju konkretnih zadaća u tekućim poslovima i u odnosima.

DIVIZIJA PRODAJA I MARKETING

Igor Šeruga – specijalist direktnih marketinških kampanja

Pouzdan suradnik i vrijedan radnik u svakom trenutku spreman pomoći definitivno je osoba na koju se uvijek može računati. Poslove iz svoje mjerodavnosti rješava samostalno i samoinicijativno pokreće procese ne čekajući da mu se zapovijedi ili ukazuje na problem. Poseban je doprinos u 2017. godini dao razumijevanju i odabiru marketinške cloud tehnologije.


Valentina Picco – suradnik online i direktne distribucije

Valentina je izuzetno marljiva te s visokom razinom točnosti odrađuje sve zadaće, zaposlenik koji pomiče granice uvijek tražeći nove izazove u kojima se uvijek izvrsno snađe. Uvijek vedra, nasmijana i raspoložena pravi je dobri duh odjela online distribucije pa stoga nije iznenađujuće da poslove koji uključuju komunikaciju s vanjskim partnerima ili s kolegama iz ostalih sektora odrađuje s lakoćom.

DIVIZIJA RAZVOJ, ODRŽAVANJE I TEHNIČKI SERVISI

Zoran Terzija  – specijalist investicijskih projekata

Zoran je od prvoga radnog dana u Valamaru pokazao veliki entuzijazam u obavljanu radnih zadataka, veoma se brzo uklopio u radni tim, a uspostavio je dobre odnose s kolegama iz ostalih službi s kojima surađuje. Donosi stručni pristup i pouzdanost pri obavljanju radnih zadataka i realizaciji operativnih dogovora. U radu pokazuje visok stupanj odgovornosti, a svakom zadatku i obavezi pristupa s jednakom ozbiljnošću i optimizmom djelujući pri tome pozitivno na ostale kolege i radno okruženje.


Anton Romito  – voditelj skladišta rezervnih dijelova i potrošnog materijala

Anton Romito dugogodišnji je zaposlenik Valamar Riviere. U 20 godina radnog staža sve je izazove i zadatke savjesno odradio, a stručna znanja nesebično dijelio s ostalim kolegama. Proaktivno je sudjelovao u unapređivanju poslovnih procesa, a u zahtjevnim situacijama svojom je profesionalnošću bio primjer svim kolegama. Osoba vedrog duha, velikog srca te ponajviše pozitivnog stava prema poslu zasigurno zaslužuje biti nagrađena za trud i doprinos u radu

SEKTOR NABAVE


Jasmina Kolarić – specijalist u nabavi

Savjesna i staložena osoba koja je u radu pokazala inicijativu i samostalnost te je vrlo predana i pouzdana. Uvijek pozitivna i dostupna, spremna za pomoć, definitivno je osoba na koju se može računati. Iznimno je kvalitetan član tima i svojom otvorenom komunikacijom te usmjerenošću na rezultat i odnose s kolegama doprinosi razvoju cjelokupnog tima sektora nabave.