S prvim veljače ove godine startala je nova generacija polaznika Valamar akademije. Po prvi puta Akademija broji 103 polaznika, od čega je 85 iz hotelskih operacija, a 18 polaznika je iz korporativnih službi.

Valamar akademija je, sukladno strategiji upravljanja ljudskim potencijalima i potrebama koje su iznjedrile rastom i razvojem kompanije te novim akvizicijama, doživjela veće izmjene.

Unaprijeđena je i dorađena prije svega u obimu kandidata i  širenju akademije na sve sektore u korporativnim službama. Također, dana je mogućnost samostalne prijave na akademiju svim zaposlenicima koji žele ulagati u sebe i steći vrijedna korporativna znanja i ostale vještine i kompetencije potrebne za njihov posao.

U tijeku su interne radionice i edukacije za polaznike Valamar akademije iz svih destinacija. Radi se o temama koje pokrivaju ključna područja našeg poslovanja. Ove su radionice odlično prihvaćene, polaznici uredno prisustvuju predavanjima uz sve poslovne obveze koje imaju. Ovim putem želimo se zahvaliti i svim kolegama mentorima iz korporativnih službi  koji su uložili trud i vrijeme kako bi dio svog znanja prenijeli na polaznike VA.

 Navodimo ih redom:

 • Operacije hotela / kampova – Josipa Cvelić Bonifačić i Dražen Mofardin
 • Kvaliteta usluge – Oliver Brajković i  Katja Miladinović
 • Prodaja – Vesna Šćira Knapić i Marta Fućak
 • Razvoj i investicije – Vanessa Fonović
 • Marketing i destinacijski menadžment – Vlatka Ilečić Arklinić
 • Osnove kontrolinga – Egle Peršić i Manuela Radojković
 • Organizacijska struktura i sistematizacija radnih mjesta – Tea Cergna i Petra Maja Jakopec
 • Radno pravo – Dario Diković
 • Obračun plaće – Tatjana Sirotić i Lidija Kmet
 • Društveno odgovorno poslovanje – Deana Stipanović
 • Poslovna komunikacija – Željka Bolfan
 • Selekcija i odabir kandidata – Nevena Tolanov

Istom su prethodile mentorske radionice prezentacijskih vještina, gdje smo uključili veći broj kolega iz korporativnih službi kako bismo stvorili pool mentora koji će pratiti, podržavati i prenositi najbolja znanja i prakse polaznicima VA.

Ubrzo krećemo s LEAD akademijom, internim razvojnim programom stručnog usavršavanja za buduće voditelje / direktore PC-a ili Sektora te potencijalne sukcesore vodećih menadžerskih pozicija u operacijama i korporativnim službama. Imat će 20 polaznika na godinu, a prva generacija kreće 1. lipnja ove godine. Program traje godinu dana. Koncipiran je na način da polaznici, uz stručne i strateške edukacije te program skrojen po mjeri svakog polaznika, prolaze i individualni projekt uz mentorstvo vodećih ljudi u kompaniji, koji na koncu prezentiraju pred Upravom.

Nominiranje polaznika ide isključivo od strane nadređenih, a radit će se i procjena kandidata.

Polaznici potpisuju ugovor o stručnom usavršavanju na tri godine od uspješnog završetka, a predmetnim ugovorom definirana je mogućnost promocije u roku od dvije godine od završenog programa.

Sama akademija je dodatno podijeljena u šest smjerova (F&B, Domaćinstvo, Tehnika, WASP – Wellness, Animacija, Sport i Plaže, Prodaja i smještaj te Korporativni poslovi) –  te će se kandidati, nakon seta općih edukacija i treninga iz područja timskog rada i vještina rukovođenja, usmjeriti na edukacije i treninge iz svog područja rada.