Autorice vjeruju da knjiga može poslužiti i kao polazišna točka pri daljnjim istraživanjima i razumijevanju svih dionika uključenih u ovaj turistički proizvod, kao i podizanju svijesti o važnosti očuvanja integriranog i održivog upravljanja turističkim odredištima

Ovih je dana u nakladi Instituta za poljoprivredu i turizam te Upravnog odjela za turizam Istarske županije objavljena knjiga „Plaže, proizvod turističkog odredišta“. Autorice su abecednim redom dr. sc. Kristina Brščić, dr. sc. Marinela Dropulić Ružić, dr. sc. Danijela Poljuha, dr. sc. Barbara Sladonja, mag. ing. agr. Tina Šugar i dr. sc. Klara Trošt Lesić. Ideja knjige je predstaviti sustavno praćenje i analizu korisnika morskih plaža u Hrvatskoj, a predstavlja rezultate dvogodišnjeg istraživanja koji su uobličeni u lako čitljiv tekst s korisnim informacijama.

Odakle ideja za pisanje knjige „Plaže“?

Turistički proizvod „sunce i more“ glavni je motiv dolaska većine turista u Hrvatsku, a plaže su osnovni element u tom turističkom proizvodu. Međutim, do sada je provedeno vrlo malo istraživanja koja su se bavila temom morskih plaža, odnosno sustavno analizirala i pratila zadovoljstvo i stavove korisnika plaža. Zadovoljstvo korisnika plaža i njihovi stavovi prema različitim aspektima ovoga turističkog proizvoda glavna su tema knjige.

SlikaKristina-Brscic

Smatrali smo važnim dodatno istražiti i na primjeren način prezentirati rezultate do kojih smo došli svim dionicima koji su izravno ili neizravno uključeni u turistički proizvod „plaže“. Naime, posljednjih su godina prihvaćeni strateški dokumenti na temelju kojih se planiraju značajne investicije u ovom području, odnosno očekuju se značajna ulaganja vezana uz poboljšanje plažnih resursa, a pritom nedostaju informacije na temelju kojih donositelji odluka i politika mogu odlučivati o ovom turističkom proizvodu jer informacije ili nisu uopće dostupne ili nisu dostupne na primjeren način, ili pak donositelji odluka smatraju da možda nisu nužne. Smatrali smo stoga da je uloga Instituta za poljoprivredu i turizam istražiti i informirati dionike kako bi se na temelju kvalitetnih i dostupnih informacija donosile odluke u skladu s načelima održivoga turizma.

Kakvoj je publici knjiga u prvom redu namijenjena?

Nadamo se da će knjiga poslužiti kao dobra podloga donositeljima odluka u turizmu, ali i dati doprinos pri razumijevanju i istraživanju stavova korisnika plaža, kao i ostalih aspekata vezanih uz održivo upravljanje plažnim resursima kao važnim turističkim proizvodima.

Koliko dugo ste radili na knjizi?

Možemo reći da knjiga predstavlja rezultate dvogodišnjeg istraživanja koje smo pokušali uobličiti u lako čitljiv tekst s korisnim informacijama tako da u knjizi nema previše teorijske rasprave.