Otok Krk danas je zasigurno najjača otočna destinacija na Jadranu s impresivnom tradicijom organiziranog turizma pa pojedina otočna mjesta obilježavaju i više od 100 godina turističkih posjeta (Općina Baška 115, Općina Punat i Općina Malinska-Dubašnica 110 te Općina Dobrinj 90).

Tijekom proteklih godina zahvaljujući brojnim sačuvanim materijalima, fotografijama, plakatima i dokumentima organizirane su i izložbe s temama o turizmu početkom stoljeća na Jadranu. Takva je izložba s temom „Češki arhitekti i počeci turizma na hrvatskom Jadranu“ bila postavljena od 7. do 25. siječnja u Pragu u Parlamentu Češke Republike. Tema izložbe bili su arhitektonski projekti turističke arhitekture (hoteli, vile, kupališta i dr.) koje su projektirali češki arhitekti na hrvatskoj obali (Jan Kote︣ra, Adolf Loos, Carl Seidl, Emil Kra︣lic︣ek, Blecha Mate︣j i dr.) i čija vrijedna graditeljska djela čine danas prepoznatljivu turističku arhitekturu u određenim destinacijama (Opatija, Kupari, Baška, Pula i dr.).

Izložba je organizirana u suradnji s Institutom za turizam iz Zagreba, Kabinetom arhitekture iz Ostrave (Češka) i Državnim arhivom iz Rijeke te je od 2014. do 2018. bila postavljena u Češkoj u Ostravi, Zlínu i Podĕbradyju te u Rijeci, Zagrebu, Baški i Daruvaru. Izložbu su zajednički podržali TZ otoka Krka, Općina Baška i Turistička zajednica općine Baška.