Zajednica Talijana Giovanni Palma Tar organizacija je pripadnika talijanske nacionalne zajednice s prebivalištem na području Općine Tar-Vabriga, a njezini su ciljevi afirmacija i promicanje prava pripadnika talijanske nacionalne zajednice i zadovoljavanje njihovih kulturnih, umjetničkih i društvenih interesa.

Zajednica redovito organizira kulturne, umjetničke, dramske i glazbene aktivnosti, manifestacije, priredbe, koncerte, izložbe i ostale aktivnosti s ciljem očuvanja, zaštite i razvitka identiteta pripadnika talijanske nacionalne zajednice. Sve se te aktivnosti provode kroz kulturno-umjetničke i glazbene sekcije Zajednice (limena glazba, glazbena škola, mješoviti zbor, vokalna skupina, fotografska grupa i dramska grupa).

Zahvaljujući Valamarovoj donaciji, naša najmlađa grupa glazbena škola dobila je nove instrumente i razveselila dva mlada člana Zajednice Talijana“, rekla nam je predsjednica ZT Tar Roberta Stojnić.