Iće i piće, poznati časopis za kulturu stola, odabrao je Poreč i Villu Polesini za ljetnu promociju vodiča Istarski vinski podrumi, u kojemu predstavljaju čak 31 istarski vinski podrum.

Istarski su vinari posljednjih desetak godina dominirali enološkim stranicama časopisa Iće i piće pa stoga ne čudi da su autori projekta priču o hrvatskim vinskim podrumima odlučiti započeti upravo ovdje. Vodič je tiskan u 2000 primjeraka, a 150 je distribuirano u nekim našim objektima. Ideja je, kako kaže glavni urednik Damir Fabijanić, da ga turisti pronađu u svojim sobama, ali i da ga ponesu sa sobom kao suvenir ili dar.