Pazinska udruga roditelja djece s teškoćama u razvoju „Hoću – Mogu“ relativno je mlada udruga i ove godine obilježava tri godine postojanja. Osnovana je na inicijativu nekolicine roditelja djece s teškoćama u razvoju, a s osnovnim ciljem podizanja kvalitete života djece s teškoćama i njihovih obitelji te stoga okuplja i umrežava roditelje djece s istim i različitim teškoćama da bi si međusobno pomagali.
Posebna je po tome što okuplja roditelje iz cijele Istarske županije i šire (od Pule do Novog Vinodolskog) i trude se aktivnostima djeci omogućiti što im sustavno nije dostupno na ovom području, naravno u skladu s njihovim mogućnostima. Fokusirani su na interes djeteta te organiziraju aktivnosti koje su usmjerene na:

  • Zdravlje – prvi u Istri provode rehabilitaciju po Vojtinoj metodi i zapošljavaju jedinu licenciranu terapeutkinju u Istarskoj i Primorsko-goranskoj županiji.
  • Obrazovanje – pružaju podršku u integraciji djece s teškoćama u razvoju u redovni obrazovni sustav kada je to moguće. Trenutačno zapošljavaju tri pomoćnika u nastavi i jednog u vrtiću.
  • Život – projektom „Samostalnost je naša budućnost“ obrazuju djecu i adolescente za samostalan život.

Trenutnačno okupljaju 86 članova.

Predsjednica udruge Klarita Radoš Matijašić, „Hoću – Mogu“ za naš je VIV izjavila: „Posebno zahvaljujem g. Kukurinu koji je u našu udrugu preusmjerio sva sredstva koja je osvojio temeljem priznanja Zlatna koza. To će nam pomoći u financiranju ključnih aktivnosti poput provedbe Vojtine terapije i projekta ‘Samostalnost je naša budućnost’.“