Tijekom studenoga održani su posljednji ovogodišnji skupovi radnika u Poreču, Dubrovniku, Rapcu i Krku. Skupove je organiziralo Radničko vijeće i njegov predsjednik uz pomoć destinacijskog menadžmenta i Sektora ljudskih resursa. Na skupovima su sudjelovali predstavnici sindikata koji su predstavili svoje programe, ali i velik broj zaposlenika u svim destinacijama, što pokazuje zainteresiranost naših kolega za procese koji se događaju u kompaniji te za rezultate poslovanja i investicijski ciklus u nadolazećem razdoblju. Kao i do sada, naši su zaposlenici postavljali dosta konstruktivnih pitanja na koja su dobili vrlo konkretne odgovore. Radničko je vijeće zadovoljno održanim skupovima radnika te se nada još većem odazivu na sljedećima u proljeće.