Za travanj su najavljeni izbori za predsjedništvo Radničkoga vijeća Valamar Rivijere te vas i ovim putem pozivamo da se odazovete u što većem broju jer je u konačnici Radničko vijeće tu da štiti prava i interese svih zaposlenika, a o zadaćama i značaju za zaposlenike razgovarali smo s predsjednikom Radničkoga vijeća Ivicom Mikulčićem.

Svaka veća tvrtka ima predstavnike svih zaposlenika koji ih, jednostavno rečeno, zastupaju pred poslodavcem. Tako i naša kompanija ima Radničko vijeće koje štiti i promiče interese radnika kod poslodavca savjetovanjem, suodlučivanjem ili pregovorima s poslodavcem ili od njega opunomoćenom osobom o pitanjima važnima za položaj radnika. Jedna je od ključnih dužnosti Radničkoga vijeća da pazi na poštovanje Zakona o radu, Pravilnika o radu, kolektivnih ugovora te ostalih propisa koji su doneseni u korist radnika te da poslodavac uredno i točno ispunjava obveze obračunavanja i uplaćivanja doprinosa za socijalno osiguranje, a stoga ima i pravo uvida u odgovarajuću dokumentaciju. Radničko je vijeće obvezno redovito obavještavati radnike o svome radu te primati poticaje i prijedloge radnika. Kako bi zastupnici zaposlenika mogli kvalitetno obavljati dužnosti iznimno je važna – pa čak i prioritetna – pravodobna informacija. S ciljem zaštite i promicanja prava i interesa radnika u punom povjerenju surađuje sa svim sindikatima čiji su članovi zaposleni kod poslodavca, a član Radničkoga vijeća može istodobno neometano raditi i u sindikatu.

VIV: Gospodine Mikulčiću, koliko je zahtjevno biti članom Radničkoga vijeća? Koje su obveze članova, a koje predsjednika?

Uloga svakoga člana iznimno je zahtjevna i odgovorna i prema radnicima i prema poslodavcu. Svaki član Radničkoga vijeća ima pravo i obvezu tražiti od poslodavca sve informacije, materijale i dodatna objašnjenja o svim pitanjima važnima za položaj radnika, o ostvarivanju prava i obveza radnika primjenom Zakona o radu, Kolektivnog ugovora i svih ostalih propisa donesenih u korist radnika. Istodobno je svaki član dužan pratiti primjenu Sporazuma o suodlučivanju i uvjetima za rad Radničkoga vijeća te svih drugih sporazuma zaključenih s poslodavcem, a ima pravo i obvezu predlagati održavanje sjednica i dnevnoga reda. Članovi i predsjednik imaju pravo tražiti od poslodavca ili od njegova opunomoćenika potrebna objašnjenja, informacije i materijale vezane uz rasprave o pitanjima važnima za položaj radnika o kojima se raspravlja. Predsjednik priprema i saziva sjednice koje se obično održavaju dva do tri puta mjesečno, informira radnike i izravno komunicira s njima te im šalje zapisnike o održanim sjednicama, a izravno komunicira i sa sindikalnim povjerenicima i poslodavcem. Dva puta godišnje saziva Skupove radnika koji se održavaju u destinacijama Valamar Rivijere, a na kojima radnicima podnosi izvješće o radu Radničkoga vijeća u proteklom razdoblju.

 VIV: Budući da Valamar posluje u više destinacija, kako i kojim kanalima komuniciraju članovi Radničkoga vijeća?

Članovi međusobno komuniciraju na sjednicama, a mogu biti osobno prisutni ili su s nama preko videoveze ako su u udaljenijim odredištima poput Dubrovnika ili Krka. U kontaktu smo i elektroničkom poštom, telefonom ili osobno kada pripremamo pojedine točke sjednica ili rješavamo aktualne probleme. Specifični smo prema načinu pripremanja pitanja za poslodavca, a predsjednik Radničkoga vijeća taj proces koordinira. To znači da možete moguća pitanja za poslodavca ubaciti u kutije koje smo postavili u svim našim objektima i time aktivno sudjelovati u našem radu. Važno je naglasiti da ključeve tih kutija čuva isključivo predsjednik Radničkoga vijeća.

VIV: Kako se zaposlenici mogu uključiti u rad Radničkoga vijeća? Kome se trebaju javiti?

Sjednice Radničkoga vijeća nisu javne, a mogu im prisustvovati predstavnici sindikata (povjerenici) čiji su članovi zaposleni kod poslodavca, ali bez prava pri odlučivanju. Ako Vijeće tako odluči, sjednicama mogu prisustvovati i zainteresirani radnici u slučaju kada raspravljamo o njihovim pojedinačnim pravima. Ako imate takvu potrebu, javite se predsjedniku Radničkoga vijeća uz obrazloženje zašto želite sudjelovati na sjednici.

VIV: Pripremaju se izbori za predsjedništvo Radničkoga vijeća. Kakva je procedura?

Radničko vijeće donosi odluku o raspisivanju izbora za novi saziv najkasnije pet tjedana prije isteka mandata postojećega Vijeća. Sindikati u Valamar Rivijeri predlažu popise kandidata, a predlaže se onoliko kandidata koliko će članova imati buduće Radničko vijeće te isti broj zamjenika. Glasovanje je tajno i organizirano na svim biračkim mjestima. Pravo glasa imaju svi radnici zaposleni na dan glasovanja u društvu Valamar Riviera d.d. Izbore očekujemo 19. travnja pa bih iskoristio ovu prigodu da pozovem sve naše zaposlenike da u što većem broju izađu na izbore.

 VIV: Što najviše volite u svom poslu i što vam predstavlja najveći izazov?

Svakako da nema veće nagrade nego kada svojim djelovanjem pomognete radniku riješiti konkretan problem, osobito kada je u pitanju zadržavanje radnoga mjesta ili bilo koje drugo pravo zajamčeno kolektivnim ugovorom jer smo zbog toga uostalom tu. I stoga je, ponavljam, pravodobna informacija prioritet. S druge strane, najveći je izazov u proteklom razdoblju predstavljalo uspostavljanje dobre i redovite komunikacije između predstavnika radnika i poslodavca, što nije nimalo lako u ovako velikim i dinamičnim kompanijama. Iznimno sam zadovoljan što smo uspješno otvorili takav način suradnje koja je, u konačnici, rezultirala i određenim dobrobitima za zaposlenike, i to ne samo povećavanjem plaća, nego i povećanjem stupnja zaštite na radu, broja stalnih radnih mjesta i dr. Smatram to velikim uspjehom Radničkoga vijeća te vjerujem da zajedničkom suradnjom možemo još mnogo toga postići. Javite nam se, ostavite pitanja u kutijama i, naravno, izađite na izbore.