Razvojem toga oblika suradnje s privatnim iznajmljivačima Valamar želi doprinijeti revitalizaciji starogradske jezgre Poreča

Ove smo godine u Valamaru pokrenuli za hrvatsko tržište relativno novi projekt razvoja difuznog hotela u Poreču. Riječ je o suradnji hotelske kuće s lokalnom zajednicom, odnosno privatnim iznajmljivačima. Razvojem difuznog hotela želimo dati doprinos revitalizaciji starogradske jezgre Poreča dugoročnim ulaganjem u kvalitetu i reprezentativnost smještajne ponude.

„Razvoj difuznog hotela u skladu je sa strategijom rasta i razvoja Valamara, u kojoj je jedan od važnih ciljeva upravo revitalizacija starogradske jezgre Poreča. Privatni smještaj u kućanstvima čini velik dio ukupnih smještajnih kapaciteta i njegovim udruživanjem u difuzni hotel podići ćemo ukupnu kvalitetu usluge, a time i konkurentnost Poreča kao destinacije“, pojasnio je David Poropat, potpredsjednik za operacije Valamar Rivijere.

Smještajne jedinice u difuznom hotelu mogu biti sobe, hotelski apartmani, obiteljske sobe, studio apartmani i apartmani. Razvoj difuznih hotela može uključiti i suradnju destinacijskih partnera koji nude i usluge šire od samoga smještaja, poput restorana, barova ili trgovina te ostalih sadržaja zanimljivih turistima.