Valamar Riviera, vodeća turistička kompanija u Hrvatskoj kontinuirano ulaže u profesionalni razvoj svojih zaposlenika. Uz postojeće programe i edukacije u sklopu programa cjeloživotnog učenja Valamar Excellence, kompanija je otišla stepenicu više i razvila novi modularni program V- Executive za edukacije u turizmu, i to u suradnji s čak pet institucija visokog obrazovanja u Hrvatskoj. 

Program V-Executive dio je krovne edukacijske platforme Valamar Excellence, programa cjeloživotnog učenja i stjecanja znanja kroz edukacije i treninge za poslovanje u turizmu i ugostiteljstvu koji svim zaposlenicima Valamara nudi stalnu mogućnost usavršavanja na osobnom i profesionalnom planu.

VALAMAR EXCELLENCE

Više od 70 posto polaznika Valamarovih internih razvojnih programa, treninga i edukacija danas je na voditeljskim i direktorskim pozicijama. U portfelju edukacija organiziraju se individualne edukacije za kolege koji imaju zahtjevnije uloge, a time i složeniju kombinaciju potrebnih znanja i vještina. Organiziraju se i grupne edukacije, kojima se želi obuhvatiti veći broj sektora kako bi usklađenije radili na poslovnim ciljevima.

Valamar Excellence krovna je platforma za edukacije i obrazovanja u Valamar Rivieri, koja nudi cjeloživotno učenje i stjecanje znanja edukacijama i treninzima za poslovanje u turizmu i ugostiteljstvu. Program se dijeli na:

  1. Valamar Edukacije – specijalistički su programi za radna mjesta u turizmu koja se sastoje od dva potprograma: V-Executive i V-Professional
  2. Valamar Treninge – programi treninga koji uključuju individualni rad s mentorima i stručno usavršavanje na primjerima najboljih praksi u kompaniji (V-Akademija, V-Lead, V-Intern, V-Start).

Samo u 2019. godini održali smo više od 150.000 sati edukacija, a njihov broj po zaposleniku iz godine u godinu je sve veći.

Program razvoja budućih lidera Valamara

Valamar kao lider u hrvatskom turizmu prvi pokreće poslovnu edukaciju V-Executive, kojom će s vodećim obrazovnim institucijama i akademskim stručnjacima najbolje talente iz kompanije razvijati u buduće lidere.

Ovaj dvogodišnji modularni program polaznicima nudi cjelovit set znanja i vještina potrebnih za razvoj uspješne karijere u djelatnosti turizma i ugostiteljstva. Polaznici će tako učiti o aktualnim događajima u industriji putovanja i hotelijerstva, stjecati nova znanja u struci, razumjeti primjene inovacija i promicati organizacijsku kulturu okrenutu znanju i napretku.

V-Executive se temelji na suvremenim akademskim znanjima i praktičnim iskustvima predavača te omogućuje profesionalni i osobni razvoj polaznika.

U programu V-Executive sudjelovat će više od 25 predavača iz ključnih akademskih institucija – bit će to stručnjaci Iz područja ekonomije, poslovne ekonomije i turizma u Hrvatskoj, Valamarovi menadžeri te vodeći stručnjaci iz brojnih područja.

Program će se provoditi u suradnji s pet fakulteta u Hrvatskoj – Ekonomskim fakultetom u Zagrebu, Ekonomskim fakultetom u Splitu, Fakultetom za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u Opatiji, Fakultetom ekonomije i turizma “Dr. Mijo Mirković” u Puli i Sveučilištem u Dubrovniku – a Ugovor o suradnji na unapređenju i razvoju edukativnih programa Željko Kukurin, predsjednik Uprave Valamar Riviere, potpisao je sredinom prosinca s njihovim dekanima.

“Briga o zaposlenicima ključna je strategija upravljanja zadovoljstvom gostiju. Pri tome su znanje i vještine djelatnika ključna kompetencija izvrsnosti usluge. S tim uvjerenjima Valamar je izradio program edukacije i treninga V-Excellence, koji će se provoditi u suradnji s najboljim stručnjacima i institucijama u Hrvatskoj. Posebno smo ponosni na razvoj programa edukacija V-Executive, gdje ćemo našim talentima omogućiti edukaciju iz menadžmenta po uzoru na brojne executive programe poslovnih škola diljem svijeta, koristeći najbolju akademsku i poslovnu praksu Hrvatske”, izjavio je Željko Kukurin, predsjednik Uprave Valamar Riviere.

V-Executive program počinje u siječnju 2020. godine, trajat će dvije godine, a sastoji se od 27 modula podijeljenih na osam tematskih cjelina. Između ostalog, polaznici će usavršavati znanje u području trendova u turizmu i ugostiteljstvu, strategije, organizacije i okruženja, inovativnog razvoja proizvoda i upravljanja prodajom, upravljanja u operacijama, financijama i pravu, održivosti i odgovornosti u poslovanju. Ovisno o osobnim preferencijama i radnom iskustvu, polaznici će moći odabrati cijeli program ili pojedine tematske smjerove i module konkretno vezane uz njihovu radnu poziciju ili željeno područje usavršavanja. Nastava i predavanja održavat će se jednom do dva puta mjesečno, četvrtkom i petkom, a uz predavače sa spomenutih fakulteta u izvedbu će biti uključeni i Valamarovi stručnjaci te predavači iz prakse.

Program je namijenjen razvoju budućih lidera Valamar Riviere te je važan čimbenik održavanja vodeće pozicije Valamara u turizmu i ugostiteljstvu. Cilj mu je prepoznatim talentima unutar kompanije pružiti suvremen, praktičan i dinamičan program poslovne edukacije te potaknuti kontinuirano usavršavanje talenata temeljeno na akademskim znanjima i praktičnim iskustvima kako bismo zajedno izgradili buduće lidere koji će efikasno moći upravljati svojim timom i poslovnim procesima.

“Drago nam je da su se sve pozvane institucije i profesori spremno odazvali na suradnju i s oduševljenjem pristupili razradi modula i programa. To pokazuje da je ono što Valamar radi prijeko potrebno kako bismo se svi zajedno mogli nositi s izazovima turističke industrije”, istaknula je Tea Cergna, direktorica odjela razvoja u ljudskim potencijalima.

Program je izazvao i velik interes zaposlenika koji su se odmah počeli javljati i prijavljivati na program. Mjesta na modulima su ograničena na 40 polaznika kako bi se predavanja i praktičan rad mogli odvijati kvalitetno. Svaki će modul imati i provjeru znanja u vidu projektnog zadatka ili ispita, pa će polaznici odmah moći provjeriti i koja su znanja usvojili. Prijave će biti otvorenog tipa, a selekciju kandidata vršit će nadređeni i odbor za poslovnu izvrsnost.

Za one koji se žele pripremiti ili znati više o određenoj temi, nositelji modula su naveli i materijale i izvore koji će polaznicima biti dostupni.

Valamar je ovim programom opet pokazao da je lider u turizmu, i to ne samo u pružanju izvrsne usluge i nezaboravnih sjećanja svojim gostima nego i pružanju prilike svojim zaposlenicima da rastu i razvijaju svoju karijeru putem edukacija i usavršavanja.

MINI INTERVJU

VATROSLAV ŠKARE, izvanredni profesor na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te direktor programa V-Executive

Možete li nam nešto više reći o novom spoju akademske zajednice i realnog sektora?

Suradnja akademskih institucija i realnog sektora donosi prednosti objema stranama. Ono što stvaramo programom V-Executive je primjer dobre prakse takve suradnje, po uzoru na vodeće poslovne škole i poduzeća koja su lideri u svojim djelatnostima. Rezultat je tailor-made program, u potpunosti prilagođen potrebama Valamar Riviere, koji se temelji na akademskim znanjima profesora nositelja pojedinih modula te praktičnim iskustvima menadžera uključenih u izvođenje programa. S druge strane, akademska zajednica kroz ovakve se programe upoznaje s potrebama realnog sektora te unapređuje svoje djelovanje kroz kvalitetniji odabir tema i načina podučavanja. Vjerujem da će dobra kombinacija teorije i prakse, uz puno interakcije polaznika i predavača, omogućiti kvalitetno učenje, ali i inspiraciju za inovacije u poslovanju. Posebna će se pozornost posvetiti povratnim informacijama polaznika kako bi se osigurala izvrsnost u svim aspektima provođenja programa.

Koja će znanja i vještine polaznici dobiti sa završetkom programa V-Executive?

Program se temelji na preciznim ishodima učenja kako bismo kvalitetno podržali profesionalne ambicije naših polaznika. Njegov sadržaj obuhvaća napredna znanja iz osam ključnih područja poslovnog upravljanja u turizmu i ugostiteljstvu. Na početku programa kod polaznika počinjemo graditi strateško razmišljanje s temama vezanim uz poslovnu organizaciju, liderstvo, vođenje projekata te upravljanje resursima, poput ljudskih i destinacijskih. Nakon toga bavimo se oblikovanjem, pružanjem i komunikacijom vrijednosti u turizmu i ugostiteljstvu, i to kao stupovima konkurentske prednosti. Neke od istaknutih tema bit će inovacije turističkih proizvoda, kvaliteta usluge, upravljanje markama te digitalni marketing. Uz znanja i vještine iz područja strategije i upravljanja vrijednošću, program daje uvid u sve bitne aspekte upravljanja operacijama u turizmu i ugostiteljstvu, odnosno upravljanja smještajem, hranom i pićem, pratećim uslugama i imovinom. Dio programa su financijski i pravni aspekti bez kojih kvalitetno poslovno upravljanje nije moguće. I na kraju, ali ne manje važno, polaznici će učiti o načelima održivosti te društveno odgovornog poslovanja u turizmu, kao i ulozi turizma u hrvatskom gospodarstvu. Vjerujemo da smo ponudili holistički pristup poslovnom upravljanju u turizmu i ugostiteljstvu te da osim konkretnih znanja i vještina nudimo priliku i za osobni razvoj polaznika kroz umrežavanje i timski rad.