Ekološka osviještenost postaje važan faktor u turizmu jer istraživanja pokazuju da većina turista odabire smještaje koji su orijentirani na zaštitu okoliša.

Ankete provedene prošle godine u 17 Valamarovih hotela pokazuju kako 83 posto naših gostiju primjećuje i podupire ekološki pristup, 63 posto preferira boravak u hotelu s odgovornim okolišnim praksama, a više od 80 posto cijeni kad hotel štedi resurse i provodi mjere zaštite okoliša.

Svih deset najvećih hotelskih lanaca u Europi već provodi aktivnosti smanjenja negativnih utjecaja na okoliš, a mnoge od tih aktivnosti u skladu su s kriterijem EU Ecolabel, koji se temelji na regulativama Europskog parlamenta i Europskog vijeća. Valamar već posluje sukladno certificiranomSustavu upravljanja okolišem, a ove godine pripremamo se za certificiranje Sustava upravljanja energijom prema standardu ISO 50001.

Ove godine planiramo uvesti certifikate EU Ecolabel i u naše kampove. Na razini objekata već se primjenjuju razne mjere štednje resursa pa smo tako samo u nabavu električnih vozila uložili gotovo 2,5 milijuna kuna. Sektor kvalitete od 2014. godine izračunava emisije stakleničkih plinova na godišnjoj razini. Izračuni su pokazali da smo u 2015. smanjili emisiju stakleničkih plinova za gotovo 500 tona (sa 17 330 na 16 838 tona), što je smanjenje po noćenju veće od 9 posto.