Humanitarno djelovanje i pomoć potrebitima istinske su vrijednosti koje prepoznajemo u Valamaru te stoga kontinuirano podupiremo udruge i inicijative u lokalnoj zajednici koje se bave brigom o najugroženijim i najpotrebitijim slojevima društva te ostale aktivnosti u društvu i zajednici čija je vrijednost i potreba neupitna.

Udruga žena Sv. Nedelja „Mendula“ Nedešćina bori se za promicanje prava i ravnopravnosti članova društva, ravnopravnosti u procesu odlučivanja u javnom i političkom životu, uključivanje u humanitarne i humane aktivnosti te ostale djelatnosti na području kulture, zdravstva, socijale i sporta. Udruga je prepoznatljiva po mnogobrojnim humanitarnim akcijama u kojima se prikupljaju sredstva za oboljele osobe. Valamar Riviera uvijek se rado uključuje u pomaganje udrugama kao što je „Mendula“, koja svojim nesebičnim zalaganjem pomaže onima kojima je pomoć prijeko potrebna.

Humanitarna udruga (Associazione umanitaria) Valsanta iz Tara postoji od 2010. godine, okuplja 20 aktivnih članova i sudjeluje na gotovo svim mjesnim manifestacijama na području Općine prikupljajući pomoć za potrebite prodajom domaćih fritula i kroštula. Unatrag šest godina udruga je pomogla brojnim pojedincima i ustanovama u lokalnoj zajednici pa je tako Dom za starije osobe Novigrad dobio perilicu za rublje, mladom mještaninu plaćeni su troškovi rehabilitacije u Varaždinskim toplicama, sufinanciran je popravak krova ambulante u Taru, Dječja bolnica Kantrida dobila je nove krevete i drugu opremu, nezbrinuta djeca udžbenike… Zaista je dugačak popis svih kojima je udruga nesebično priskočila u pomoć, a vrijedni članovi humanu misiju nastavljaju i u ovoj godini uz podršku naše kompanije.