Ovih su nam se dana sa zahvalom javili naši dragi prijatelji iz Centra Luče Faraguna kojemu smo donirali sredstva prikupljena našom humanitarnom akcijom Veliko srce Valamara.

Centar je doniranim novcem kupio informacijsko-komunikacijsku tehnologiju za interaktivno učenje, prilagodbu nastavnih sadržaja, izradu edukativnih i terapijskih materijala te tako unaprijedio nastavni proces, kako kažu „na veselje naših učenika i djelatnika“.