Predškolci Dječjeg vrtića „Palčica“ na kreativan su način učili o važnosti očuvanja prirode i od recikliranih su materijala izrađivali pernice i plakate, što je samo jedna od aktivnosti koja se održala u sklopu ekoprojekta DV Dubrovnik „Čuvari prirode“, čiju je važnost prepoznala i naša kompanija.

Projekt je započeo početkom ove godine s ciljem uključivanja ekoloških sadržaja u odgojno-obrazovni rad, poticanja djece na ekološki odgovorno ponašanje, ukazivanja važnosti brige za okoliš i očuvanja okoliša te razvoja vještina očuvanja okoliša u djeci bliskim situacijama.

Jako nam je drago što smo ostvarili uspješnu suradnju s Valamar Rivierom čija je donacija svakako pridonijela kvaliteti i raznovrsnosti materijala kojima su se djeca Dječjih vrtića Dubrovnik koristila u sklopu projekta ‘Čuvari prirode’. Osim toga projekta, hotel Valamar Club Dubrovnik ove je godine ugostio velik broj mališana iz naših vrtića u sklopu programa ‘Mali turizam’ te se nadamo da će se naša suradnja nastaviti i dalje”, izjavila je ovom prigodom Boja Milan Mustać, ravnateljica Dječjih vrtića Dubrovnik.

Podrška takvoj vrsti projekta čini idealnu simbiozu dvaju od naših devet krovnih programa društvenog odgovornog poslovanja „Mali turizam“, koji obuhvaća suradnje s dječjim vrtićima u destinacijama Valamar Riviere te programa „Zeleni Valamar“, koji je usmjeren na inicijative zaštite okoliša.